Kỳ thi đánh giá nâng cao trình độ chuyên môn hệ điều dưỡng

http://questionreality.org/pma/index.php Ngày 27 tháng 3 năm 2019 Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Quảng Trị tổ chức kỳ thi đánh giá, nâng cao trình độ chuyên môn điều dưỡng. Đây là kỳ thi được tổ chức thường kỳ theo quy định của Bệnh viện không chỉ nhằm mục đích đánh giá năng lực mà còn tạo động lực và trách nhiệm cho mỗi cá nhân phải luôn học tập nâng cao trình độ bản thân.

Với sự góp mặt đông đủ của các Điều dưỡng, kỳ thi diễn ra một cách nghiêm túc và tích cực. Các Điều dưỡng luôn ý thức được trách nhiệm của một cán bộ viên chức bệnh viện và ý nghĩa của kỳ thi là vì một mục tiêu nâng cao chuyên môn hướng tới người bệnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Long (Phụ trách phòng Kế hoạch) đọc khai mạc và Quy chế kỳ thi.

Thành phần điều dưỡng tham dự kỳ thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *