Giới thiệu chung

Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ: Km4 đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Số giấy phép hoạt động: 176/SYT-GPHĐ Ngày cấp 02/03/2015
Tuyến trực thuộc: Tỉnh
Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Quảng Trị
Hạng bệnh viện : Hạng III
Loại bệnh viện: Chuyên khoa Lao – Bệnh phổi

Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị thành lập theo quyết định số 716/QĐ- UBND ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Khoa Lao thuộc Trung tâm Phòng  chống bệnh xã hội.

Ngay từ khi mới thành lập, Bệnh viện đã nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, công tác khám chữa bệnh và chỉ đạo tuyến không bị gián đoạn. Thực hiện nhiệm vụ trong các năm, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động song song giữa hai lĩnh vực phòng bệnh và khám bệnh nhằm nâng cao tỷ lệ điều trị khỏi, giảm tỷ lệ bỏ trị và tỷ lệ kháng thuốc trên địa bàn.